Stäng

VI KAN - VI HJÄLPER DIG

Rutin och branscherfarenhet
Kartlägger era behov
Skräddarsydda paketförslag - inklusive ritningar!

Det finns ett antal parametrar att tänka på när du ska bygga den perfekta träningslokalen. Vilken inriktning ska det vara på träningen – exempelvis crossfit, klassiskt gym eller kanske mer inriktat på kampsport? Hur och när vill ni kunna träna? Vilka utrymmen finns i lokalen och vilken budget förhåller ni er till?

Våra träningsexperter diskuterar gärna det här med er! Vi har tagit fram träningslokaler för aktörer inom såväl offentlig som privat sektor – erfarenheter som vi tror kan vara nyttiga för när vi diskuterar lösningar med er.

RITNINGSFÖRSLAG FÖR STÖRRE GYMLÖSNINGAR

Vi ser flera fördelar med att göra en ritning över den tilltänkta träningsytan – främst för att ringa in våra förutsättningar och disponera ytan optimalt. Vi hjälper er gärna att ta fram ett ritningsförslag på möjliga gymlösningar för er.

Får vi ett underlag av er – hur stor yta, hur många förväntas nyttja ytan, inriktning på utrymmet - så skissar vi fram ett lösningsförslag.