Stäng
Start / Paket / Paket Styrka

Paket Styrka

Styrkepaket 2
-19%
Paket
3 832 kr (4 760 kr)
Styrkepaket Crossfit 1
-28%
Paket med 140 kg skivstångsset
6 680 kr (9 312 kr)
Styrkepaket 5
-26%
Paket med 135 kg skivstångsset
7 032 kr (9 560 kr)
Styrkepaket 6
-27%
Paket 135 + 50 kg skivstångsset
8 152 kr (11 152 kr)
Styrkepaket Crossfit 2
-34%
Paket med 170 kg skivstångsset
8 200 kr (12 512 kr)

Styrkepaket 8
-30%
Paket med 135 kg skivstångsset
8 232 kr (11 792 kr)
Styrkepaket 10
-29%
Paket med 170 kg skivstångsset
10 632 kr (14 992 kr)